انتخابات شورای دانش آموزی سال تحصیلی 1400-1399 در تاریخ 6 آبان 99 به صورت آنلاین برگزار شد و منتخبین اعلام شدند.